Responsive menu
PopulaireBenoit Brisefer : les taxis rougesUn profil pour deuxRobert Mitchum est mortLe grand soirRetour à IthaqueLa délicatesse

DE KORTE TERMIJN

Een Korte Termijn is een termijn van minder dan 6 maanden tussen de datum van de betaling en de datum van de overhandiging van het Tax Shelter-attest. Het voordeel van dit termijntype voor de Investeerder is dat hij snel kan genieten van zijn Tax Shelter-attest met alle bijbehorende positieve aspecten, waaronder vooral de vrijstelling van de beschermde reserve. De nadelen met betrekking tot de Korte Termijn zijn dat het Onrechtstreekse Rendement over een kortere Periode wordt berekend (zie Onrechtstreeks Rendement) en dat de Beheergarantie van de Kaderovereenkomst van de Tax Shelter (Verzekering) betalend is (2 % van het bedrag van de Investering waardoor ook het Onrechtstreekse Rendement daalt). Er wordt echter aangegeven dat het begrip Termijn uit een prestatieverbintenis en niet uit een resultaatsverbintenis van Movie Tax Invest en La Compagnie Cinématographique bestaat. De Ultieme Termijn is de enige termijn die bindend is en vergoedingen voor de Investeerder oplevert.