Responsive menu
Communication à caractère promotionnel

HET FINANCIËLE RISICO

Het Financiële Risico heeft betrekking op de betaling van het Onrechtstreekse Rendement wat de enige financiële return is die de Investeerder zal ontvangen.
Aangezien de som van het Onrechtstreekse Rendement afhankelijk is van het bedrag van de Investering, het Tarief en de Periode, is die variabel in functie van deze 3 criteria en bevindt die zich op basis van het huidige Tarief tussen 100 en 13.700 euro.
Voorgestelde garantie door Movie Tax Invest (optioneel) : Bankgarantie (de kosten met betrekking tot deze garantie zijn voor de Investeerder en zijn niet aftrekbaar:
artikel 194ter WIB92). Klik hier voor meer informatie over deze garantie.