Responsive menu
Communication à caractère promotionnel

DE STAPPEN VAN EEN TAX SHELTER-OPERATIE

 • Stap 1: Engagement van de Investeerder.
 • Stap 2: bevestiging/weigering van het Engagement van de Investeerder door de Emittent.
 • Stap 3: eventueel Aanhangsel bij het Engagement van de Investeerder (optioneel).
 • Stap 4: bevestiging/weigering van het Aanhangsel bij het Engagement van de Investeerder. Als er geen Toewijzing plaatsvindt = interventie van Compenserende Beheervergoedingen van Tax Shelter met betrekking tot het Engagement voor het deel van het niet-toegewezen Engagement (2 % van het bedrag van de niet-toegewezen Investering).
 • Stap 5: Toewijzing – uitgifte van de Kaderovereenkomst in functie van de Investering die in het Engagement is opgenomen en het eventuele Aanhangsel. Inschrijving van de boekhoudkundige boekingen bij de Investeerder voor de Tijdelijke Vrijstelling.
 • Stap 6: overdracht van de Kaderovereenkomst aan de Investeerder en de Fiscale Administratie.
 • Stap 7: binnen de 3 maanden min 1 week na de datum van de ondertekening van de Kaderovereenkomst, verzending van het verzoek tot storting door de Emittent naar de Investeerder en overdracht van de Garanties. Bij gebrek aan contractueel voorziene garanties = mogelijkheid voor de Investeerder om de Tax Shelter-operatie te annuleren (deel dat niet door de garanties wordt gedekt) = interventie van de Compenserende Beheervergoedingen van Tax Shelter met betrekking tot de Instelling (2 % van het bedrag van de niet-gegarandeerde Investering).
 • Stap 8: betaling van de Investering door de Investeerder op de rekening van de Producent - betaling van de betreffende terugbetaling aan de boekhouder door Movie Tax Invest (indien van toepassing).
 • Stap 9: betaling van het Onrechtstreekse Rendement door de Producent op de rekening van de Investeerder.
 • Stap 10: uitgifte van het Tax Shelter-attest en verzending van de nota over het Rechtstreekse Rendement door de Emittent naar de Investeerder. Als de waarde van het Tax Shelter-attest recht geeft op een definitieve Vrijstelling van minder dan 356 % van het bedrag van de Investering = interventie van de Beheergarantie van Tax Shelter met betrekking tot de Kaderovereenkomst.
 • Stap 11: beëindiging van de Tax Shelter-operatie door de Investeerder (verzending van het Tax Shelter-attest met de belastingaangifte van de Definitieve Vrijstelling en inschrijving van de definitieve boekhoudkundige en fiscale boekingen).
 
Naargelang de situatie kunnen bepaalde Stappen van dit proces op dezelfde dag plaatsvinden, zoals het Engagement, de Toewijzing en de overdracht van de Kaderovereenkomst of Stappen 8 en 9. Voor meer informatie over de verschillende stappen van een Tax Shelter-operatie verwijzenwe u naar punt D12 en punt G van het Prospectus.