Responsive menu
Communication à caractère promotionnel
PopulaireUne pure affaireLe père NoëlRobert Mitchum est mortCasse tête chinoisBenoit Brisefer : les taxis rougesLa pelote de laine

HET GLOBALE NETTORENDEMENT

Het Totale Nettorendement van de Tax Shelter-operatie is gelijk aan de som van het Rechtstreekse Rendement (vast) en het Onrechtstreekse Rendement (variabel) min de verschuldigde vennootschapsbelasting op dit rendement. Voor een Tax Shelter-operatie waarvan de betaling van de Investering in de loop van het eerste semester van 2018 zou plaatsvinden, voor een periode van 18 maanden en voor een Investeerder met een belastingtarief van 29,58 %, zou het Totale Nettorendement van zijn Tax Shelter-operatie gelijk zijn aan 9,88 % van het bedrag van zijn Investering. Klik hier als u een simulatie wilt maken EEN SIMULATIE MAKEN.