Responsive menu
Communication à caractère promotionnel
Robert Mitchum est mortRetour à IthaqueViva RivaK.OL'Histoire de l'AmourJamais de la vieLes petits mouchoirs

DE BEHEERRISICO'S VAN TAX SHELTER

De Beheerrisico's van Tax Shelter hebben betrekking op alle verbintenissen in overeenstemming met de verwachtingen van Artikel 194ter WIB92 die Movie Tax Invest en La Compagnie Cinématographique moeten respecteren zodat de Investeerder een Definitieve Vrijstelling gelijk aan 356 % van zijn Investering krijgt.
Deze risico’s worden in 2 categorieën verdeeld:

 1. Risico's met betrekking tot de wijze van ondertekening van de Kaderovereenkomst: Engagement en Toewijzing.
  • Garantie: er wordt een compensatie van 2 % van het bedrag van de overeengekomen Investering voor de Investeerder voorzien als:
   • Movie Tax Invest niet in staat was om de Investering van de Investeerder aan een In Aanmerking Komend Audiovisueel Werk toe te wijzen (Vergoeding Engagement).
   • Movie Tax Invest en La Compagnie Cinématographique niet in staat waren om de fiscale garantie aan de Investeerder te geven zoals die in de Kaderovereenkomst is voorzien (Vergoeding Instelling). Voor meer informatie over deze vergoedingen verwijzen we u naar punt D11B1 (Vergoedingen Engagement) van het Prospectus en punt D11B2 (Vergoedingen Instelling).
   •  
  1. Fiscaal risico met betrekking tot het verkrijgen van een Tax Shelter-attest dat recht geeft op een Definitieve Vrijstelling gelijk aan 356 % van het bedrag van zijn Investering.
   • Garantie: het Aanbod van Movie Tax Invest steunt op een uitgebreide expertise inzake Tax Shelter (klik hier om het cv van La Compagnie Cinématographique te bekijken).
   • Het fiscale risico wordt gedekt door een vooraanstaande verzekeringsmaatschap (Verzekering - Verzekering Tax Shelter(rating AAA) waardoor het fiscale nettorendement in eender welke situatie aan de Investeerder kan worden gegarandeerd (klik hier om het voorbeeld van het Tax Shelter-verzekeringsattest te bekijken).