Responsive menu
Communication à caractère promotionnel
Quartier des BanquesLe concertLes petits mouchoirsRobert Mitchum est mortLa délicatesseLe grand soirJe te survivrai

WIE KAN INVESTEREN?

Elk Belgisch of binnenlands bedrijf dat van zijn belastingen een bron van inkomsten wil maken. Er geldt geen beperking op het vlak van de grootte of de sector (met uitzondering van televisie-, audiovisuele productie- of bemiddelingsbedrijven die in aanmerking komen voor Tax Shelter en hun verbonden ondernemingen volgens artikel 11 van het Wetboek van Vennootschappen): het kan gaan van een managementbedrijf tot een multinational die op de BEL 20 is genoteerd, op voorwaarde dat het bedrijf een Belgische rechtspersoon is.

De definitie van Artikel 194ter WIB1992 voor de In Aanmerking Komende Investeerder is hier beschikbaar (Artikel 194ter WIB1992 §1, 1°). Elke Investeerder moet zijn eigen financiële, juridische en fiscale adviseurs raadplegen als zijn profiel overeenstemt met de definitie van In Aanmerking Komende Investeerder. Om een Tax Shelter-operatie uit te voeren, moet het bedrijf zich in de loop van het jaar van de Operatie in een winstgevende situatie bevinden en een positieve “beweging van de reserves” hebben (begrip Belastbare Winstreserves) behalve voor de Tax Shelter-operaties die over een korte periode worden uitgevoerd (Exprestermijn: het principe van de “Termijn” wordt gedetailleerd uitgelegd in de rubriek Timing van een operatie) en aan het belastingtarief van 33,99 % of 35,54 % worden onderworpen (voor meer informatie over het Belastingtarief van de Investeerder, zie punt F6 van het Prospectus). Op basis van deze voorwaarden kan de Operatie elk boekjaar worden verlengd.